Elektro


Protipožární přepážky, ucpávky apod.

03.12.2018 11:41

Od roku 2017 provádíme těsnění (protipožární) prostupů potrubí a kabelů z důvodů požární bezpečnosti staveb dle ČSN EN, taktéž jsme oprávněni provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení - protipožárních konstrukcí Promat v souladu s vzhláškou MV č.246/200.

—————

Zpět